Důležitá telefonní čísla 
Telefon do ordinace: 378 014 250
Mobil: 604 825 433 (pouze v naléhavých případech, pokud se nemůžete dovolat na pevnou linku)

Ústředna Městské polikliniky Plzeň s.r.o. - polikliniky Slovany: 378 014 111
- na toto číslo volejte v době naší dovolené, ev. v odpoledních hodinách po skončení naší ordinační doby do 16,00 (paní vrátná Vás přepojí do některé z ostatních dětských ordinací)

LSPP: 377 266 647, 377 262 970, 377 263 965
- na tato čísla můžete volat ve všední den mezi 17,00 a 7,00, o víkendech a svátcích nepřetržitě
- připravte si průkaz pojištěnce, musíte nahlásit jméno, rodné číslo, bydliště a pojišťovnu dítěte

RZP: 155
- toto číslo volejte pouze v případě ohrožení života dítěte jako je náhlá ztráta vědomí, křeče, dušení, otrava, těžký úraz
- ještě než začnete telefonovat, poskytněte dítěti první pomoc!
- operátorce musíte přesně nahlásit svoje jméno a telefon, místo, kam má sanitka přijet, jméno a věk dítěte a přesně popsat situaci

Pokud se nejedná o život ohrožující stav, obraťte se na nás, ev. LSPP

Toxikologické informační středisko Praha (TIS): 224 919 293 nebo 224 915 402
- TIS je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat
- toto číslo ihned volejte v případě, že dítě požilo nějakou chemikálii, léky či jedovaté rostliny (raději i v případě, že si nejste jistí, zda rostlina je či není jedovatá), informace o dalším postupu Vám sdělí ihned
- musíte nahlásit přesné informace o nehodě, vč. množství požité látky, jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu dítěte a jeho hmotnost

Národní linka kojení: 261 082 424
- linka je Vám k dispozici ve všední dny mezi 9,00 – 13,00
- volejte v případě, že máte problémy s kojením, které potřebujete zkonzultovat a my Vám nejsme k dispozici


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová