Jak sprvn odstranit klt 


Krok . 1: Nejprve si pipravte speciln kletiky nebo pinzetu a navlknte si gumov rukavice.

Krok . 2: Klt zakpnte desinfekc.

Krok . 3: Pak klt uchopte pinzetou co nejble k povrchu ke a viklvmi pohyby jej pomalu a opatrn vythnte. Snate se, abyste klt nepetrhli.

Krok .4: Msto pist je vhodn opt pott desinfekc. Klt zlikvidujte bezpenm zpsobem (nap. splchnutm do WC nebo splenm).


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Loanov
MUDr. Jana Loanov