Profil 
PediaMed s.r.o. – Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Jana Lošanová

Lékařka, majitelka a jednatelka PediaMed s.r.o.

Po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni jsem v srpnu 1994 nastoupila jako sekundární lékařka na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Plzni. Zde jsem postupně prošla všemi odděleními, včetně předatestační praxe u praktické lékařky pro děti a dorost. V roce 1997 jsem složila atestaci z pediatrie. Po ukončení 1. mateřské dovolené jsem se v roce 2001 rozhodla vyměnit kariéru klinického lékaře za práci praktického lékaře, protože ten je se svými pacienty v užším kontaktu, dobře je zná a stará se o ně nejen po krátkou dobu nemoci. S přestávkou na 2. mateřskou dovolenou se tomuto odvětví pediatrie věnuji dodnes. V této ordinaci pracuji od ledna 2011, nejprve jako asistentka MUDr. Žižkové, 1.2.2013 jsem praxi od MUDr. Jaroslavy Žižkové převzala. Mám licenci České lékařské komory v oboru Pediatrie, specializovanou způsobilost lékaře v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost a Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.

Martina Macháčová

Zdravotní sestra

Po absolvování Střední zdravotnické školy v oboru Dětská sestra pracovala s přestávkami na 2 mateřské dovolené 14 let jako zdravotní sestra v Kojeneckém ústavu v Plzni, poté 3 roky v Sanaplazmě. Má i zkušenosti s prací v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Postupně získala specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová