Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou 
 

Vyšetření na žádost fyzické nebo právnické osoby (řidičský průkaz, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka, cesty do zahraničí, před nástupem do lázeňské péče z jiných než zdravotních důvodů apod.)
500 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)
700 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu a TV, osvobození a úlevy z TV
400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce, letní tábory, školní akce, plavecký a lyžařský výcvik
 400 Kč
Vydání posudku při platné preventivní prohlídce
100 Kč
Vyplnění přihlášky do mateřské školy 200 Kč
Každá další přihláška do mateřské školy 100 Kč
Posudek ke studiu na střední a vysoké škole 500 Kč
Posudek ke studiu při platné preventivní prohlídce 300 Kč
Nepovinné očkování - aplikace (očkovací látka se hradí zvlášť) 250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 400 Kč
Duplikát posudku na školní akce, OČR apod. 100 Kč
Duplikát očkovacího a zdravotního průkazu 300 Kč
Vyšetření před adopcí 500 Kč
Vyšetření před provedením kosmetických úkonů, umělým přerušením těhotenství 500 Kč
Úhrada za výkony pro nepojištěné pacienty se vypočítává podle platného sazebníku zdravotních výkonů 1 bod = 2 Kč
Kopie zdravotní dokumentace - 1 strana 5 Kč

Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová