Preventivní prohlídky po prvním roce života 
Po prvních narozeninách se zdravé dítě objevuje v ordinaci praktického dětského lékaře čím dál tím méně. Po roční prohlídce následuje preventivní prohlídka v roce a půl a od třech let bude dítě pravidelně prohlíženo každé dva roky.
Všechny preventivní prohlídky budou probíhat přibližně stejně. Dítě se v ordinaci nejprve svleče do spodního prádla. Sestra ho zváží, změří výšku a obvod hlavy, změří mu tlak krve a puls. Lékařka dítě od hlavy až k patě podrobně prohlédne. Zaměří se především na odhalení srdečních vad, zvětšení štítné žlázy a mízních uzlin. Zkontroluje páteř, celkové držení těla a klenbu nohy. Součástí prohlídky je i zkouška zraku a sluchu.
Na každou prohlídku nezapomeňte přinést vzorek moče. Testačním papírkem se zjistí, zda neobsahuje krev, bílkovinu nebo cukr.

Preventivní prohlídka v 18 měsících

Prohlídka ještě probíhá obdobně jako prohlídky v kojeneckém věku. Dítě je zváženo, změřeno, spočítají se mu zoubky a zjistíme, zda se mu na hlavičce již uzavřela velká fontanela. Dále se zaměříme především na odhalení sluchových a zrakových vad a posoudíme, zda psychomotorický vývoj odpovídá věku. Také vám poradíme s výživou batolat. Součástí prohlídky je vyhodnocení dotazníku k odhalení poruch autistického spektra. V dotazníku odpovíte na krátké otázky ohledně vývoje a  dovedností dítěte, které mohou odhalit, zda dítě nemá předpoklady stát se autistou. Zjištění odchylek ve vývoji již v tomto časném věku umožní zahájit odbornou péči co nejdříve a zmírnit tak pozdější postižení.

Preventivní prohlídka ve 3 letech

Ve třech letech se vedle běžného vyšetření podrobněji zaměříme na základní dovednosti dítěte, zda mluví ve větách, kterou rukou drží tužku, zda se samo nají lžící, zda se umí alespoň částečně samo obléknout nebo zda během dne a převážně i v noci dodržuje čistotu. Dítě bude poprvé číst z obrázkových tabulek na zdi (tzv. optotypů). Tříleté dítě by mělo rozlišovat základní barvy. Při prohlídce nemusí všechny barvy správně pojmenovat, stačí, když k sobě přiřadí např. dvě červené nebo dvě modré kostičky.
Řada dětí však při tříleté prohlídce nechce spolupracovat, pláče a brání se vyšetření. Proto se například zkouška zraku musí občas odložit na pozdější dobu. Rozumný pediatr přejde celou věc s úsměvem a při odchodu dá dítěti obrázek, aby se na příští návštěvu ordinace těšilo a nechalo se bez problémů vyšetřit. Aby prohlídka probíhala v klidu a pohodě, můžete na ni dítě připravit formou hry. S oblíbenou panenkou nebo plyšákem si doma zahrajte na doktora. Hračku může dítě změřit krejčovským metrem a srdíčko poslechnout dětským fonendoskopem z hračkářství. Na prohlídku si pak může hračku vzít s sebou a ukázat paní doktorce, že i ono pečuje o své pacienty.

Preventivní prohlídka v 5 letech

Kromě základního vyšetření se podrobněji zaměříme na školní zralost dítěte a na poruchy, které je vhodné před nástupem do školy odstranit. Vyzkoušíme, zda dítě zná celé svoje jméno a adresu, umí napočítat do deseti, zda rozeznává a umí pojmenovat všechny barvy a zeptáme se, jak snáší předškolní zařízení. Při přednesu básničky nebo písničky se odhalí vada výslovnosti. Pokud dítě špatně mluví a nenavštěvuje logopedii, je nejvyšší čas, aby jste začali. Všechny vady výslovnosti by měly být napraveny ještě před zahájením školní docházky.
Každý pediatr je na základě Zdravotního řádu povinen zjistit, jestli není dítě ohroženo vznikem aterosklerózy v pozdějším věku. Je prokázáno, že děti, v jejichž příbuzenstvu se vyskytl srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo trombóza hlubokých žil na končetinách, mají často již v předškolním věku zvýšený cholesterol. Pokud má někdo z přímých příbuzných zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi nebo prodělal uvedená onemocnění, bude dítěti v pěti a ve třinácti letech proveden odběr krve ke stanovení hladiny cholesterolu. Zjištěné údaje je lékař povinen zapsat jak do svojí dokumentace, tak do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte.
Součástí prohlídky je očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

Preventivní prohlídka v 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech

Preventivní prohlídky po nástupu do školy (tzv. školní prohlídky) prováděli dříve školní a dorostoví lékaři v rámci školní docházky. Po zrušení školních lékařů přešla povinnost provádět preventivní prohlídky školáků na jejich praktické lékaře pro děti a dorost. Na tyto prohlídky jsou všechny děti zvány. K lékaři má dítě vždy doprovázet jeden z rodičů.
Při prohlídce kontrolujeme růst dítěte, dále se zaměřujeme zvláště na vady, které jsou typické pro školní věk (především šelest na srdci, zhoršení zraku, vadné držení těla, skoliosa páteře, ploché nohy, zvětšení mízních uzlin a štítné žlázy aj.) Zároveň sledujeme nástup a vývoj puberty.
Kromě toho se při třináctileté prohlídce kontroluje barvocit a znovu se zjišťují rizikové faktory pro vznik aterosklerózy. Při prohlídce dále zjišťujeme, o které povolání má dítě zájem, a u dětí s dlouhodobými zdravotními potížemi navrhujeme v případě nutnosti změněnou pracovní schopnost.
Při patnáctileté prohlídce zjišťujeme, na kterou školu či učební obor dítě po ukončení základní školní docházky nastoupí a znovu zhodnotíme, zda je schopno vybrané povolání vykonávat.
Ve třinácti letech se všem dětem doporučuje očkování proti HPV infekci. Při patnácti, ev. sedmnáctileté prohlídce se obvykle děvčatům doporučuje preventivní gynekologické vyšetření.

Výstupní prohlídka

V péči dětského lékaře může být mladistvý do završení 18. roku života. Kdykoli po 18. narozeninách může požádat o předání zdravotní dokumentace praktickému lékaři pro dospělé. Předtím by se však měl dostavit na poslední preventivní prohlídku ke svému pediatrovi.
Na základě vyšetření pak sepíšeme stručnou zprávu obsahující základní údaje o vývoji dítěte, jeho nemocnosti a všech očkováních, kterou předáme praktickému lékaři pro dospělé. Výstupní prohlídku by „dítě“ nemělo opominout, protože to možná bude nadlouho jeho poslední preventivní prohlídka.

Kromě pravidelných preventivních prohlídek je dítě zváno na očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, tetanu, záškrtu, dávivému kašli a dětské obrně. (viz. Očkovací kalendář)


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová