Očkování COVID-19 
 Od července 2021 se očkují děti ve věku od 12 let očkovací látkou Comirnaty  30 mcg

Jelikož je naprostá většina našich pacientů v této věkové skupině, kteří měli o očkování zájem, již naočkována, toto očkování ponecháváme z technických důvodů na očkovacích centrech. Do ordinace PLDD je totiž dodáváno minimálně 50 dávek této očkovací látky. 

 

Od konce roku 2021 se očkují děti ve věku 5 až 11 let očkovací látkou Comirnaty 10 mcg.

Základní  očkování je dvoudávkové, s minimálním a současně optimálním intervalem 21 dnů mezi dávkami.

Při očkování je nutná přítomnost zákonného zástupce, který na místě udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná). Tento informovaný souhlas není možné nahradit písemným informovaným souhlasem ani plnou mocí (s dítětem tedy nemůže na toto očkování přijít např. babička či zletilý sourozenec).  Postačí informovaný souhlas pouze jednoho  z rodičů/zákonného zástupce, lékař není povinen zjišťovat názor druhého rodiče. Pokud je však lékaři znám nesouhlas druhého rodiče/zákonného zástupce, nemůže očkování provést. O očkování v tomto případě musí rozhodnout soud na návrh rodiče. Po rozvodu manželství záleží na úpravě poměru rodičů k dítěti. 

Před očkováním je nutné vyplnit dotazník. Můžete si ho stáhnout zde

 

V České republice se očkují proti COVID-19 děti ve věku 6 měsíců až 3 roky. Očkuje se očkovací látkou Comirnaty 3 mcg ve 3 dávkách v intervalu 21 a 56 dnů mezi jednotlivými dávkami. Toto očkování provádí pouze praktičtí lékaři pro děti a dorost. Pokud o něj máte zájem, nahlaste se nám, protože se musí naočkovat vždy více dětí najednou.

 

 

Příbalová informace Comirnaty 10mcg

 

Příbalová informace Comirnaty 30mcg


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová