Očkovací kalendář 
Všichni novorozenci, kteří se narodili v ČR vlastní „Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého“. Jeho součástí je očkovací schéma (kalendář).
Očkovací průkaz je důležitý dokument, který slouží k evidenci nemocí, proti kterým jsou děti očkovány. Lékař zaznamenává do očkovacího průkazu údaje vztahující se k očkování - datum, druh očkování, název a šarži vakcíny. Z očkovacího průkazu je pak jasné, proti kterým infekčním onemocněním je dítě chráněno, jak dlouhá doba od očkování uplynula a zda není nutné provést přeočkování.
Rodiče by měli očkovací průkaz svých dětí pečlivě uschovat, aby byl v případě potřeby vždy k dispozici. Opouští-li vaše dítě na nějaký čas domov, například jede na školu v přírodě nebo na delší dobu k prarodičům, pak by mělo mít očkovací průkaz vždy s sebou.
Očkovací kalendář určuje, kdy a kolikrát se konkrétní očkovací látka podává, rodiče tak mají možnost okamžité kontroly. Český model očkovacího kalendáře (a proočkovanost v populaci) je již řadu let kladně hodnocen v celosvětovém měřítku. Je důležitý pro dosažení celoplošného proočkování populace.
Věk, ve kterém se děti očkují proti určitému onemocnění a počet dávek je dán schopností imunitního systému dítěte vytvořit ochranné protilátky. Tato schopnost se v průběhu dětství mění. Proto novorozenec může být očkován proti tuberkulóze, ale očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli je odloženo až po 8. týdnu života a má tři po sobě jdoucí dávky. Některá očkování se mohou kombinovat, mezi jinými očkováními se musí dodržet určitý odstup. Opakování dávek u některých vakcín je nutné, aby se dosáhlo dostatečné hladiny ochranných protilátek.

Přehled povinného očkování proti přenosným nemocem v ČR

 

Věk
Nemoc
Od ukončeného 8. týdne
Hexacima, ev. Infanrix Hexa (záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B, dětská přenosná obrna) (1. dávka základního očkování) 
4. měsíc Hexacima, ev. Infanrix Hexa (2. dávka základního očkování)
11. až 13. měsíc
Hexacima, ev. Infanrix Hexa (1. dávka přeočkování)
Ukončený 13. měsíc
 
Priorix (spalničky, příušnice, zarděnky) (1. dávka základního očkování)
5 let
Priorix (2. dávka základního očkování)
5 let
Boostrix, ev. Adacel" (záškrt...) (přeočkování)
10 let
Boostrix polio (záškrt, tetanus, dávivý kašel a dětská přenosná obrna) (přeočkování)
Každých 10-15 let
Přeočkování proti tetanu

Kromě povinného očkování je součástí očkovacího kalendáře několik volitelných vakcín:

Očkování proti rotavirům

Od 6. do 24. týdne se aplikuje rotavirová vakcína (Rotarix – 2 dávky s odstupem 1 měsíce, RotaTeg - 3 dávky)
Rotarix
RotaTeq

Očkování proti pneumokokům

Od ukončeného 8. týdne se aplikuje pneumokoková vakcína (Prevenar 13 nebo Synflorix). Podávají se 2 dávky s odstupem 2 měsíců a 3. dávka kolem roku věku. Aby vakcínu hradila zdravotní pojišťovna (v případě Prevenaru 13 je úhrada částečná, jen do výše ceny Synflorixu), je nutné podat první 2 dávky očkování do 7 měsíců věku dítěte.
Prevenar 13
Synflorix

Očkování proti meningokokům

Od 1.5.2020 je mezi očkování, která je placeno ze zdravotního pojištění, zařazeno očkování proti meningokokům.

Očkování proti meningokokům skupiny B (očkovací látka Bexsero) se aplikuje od ukončeného 8. týdne. Podávají se 2 dávky s odstupem 2 měsíců a 3. dávka s odstupem minimálně půl roku. Aby vakcínu hradila zdravotní pojišťovna, je nutné zahájit očkování před ukončeným 6. měsícem věku dítěte.

Očkování pro meningokokům skupiny A, C, Y, W (očkovací látka Nimenrix) se aplikuje v 1 dávce v průběhu 2. roku života dítěte. 

Nimenrix
Bexsero

Očkování proti HPV

Mezi 13. a 14. rokem se provádí očkování proti HPV infekci. Podávají se 2 dávky s odstupem 6 měsíců. Zdravotní pojišťovna hradí očkování zcela (Cervarix), ev. s doplatkem (Gardasil) jen v případě, že 1. dávka byla aplikována před 14. narozeninami.
Cervarix
Silgard
Gardasil 9

Očkování proti tuberkulóze

Od listopadu 2010 je zrušeno povinné očkování novorozenců proti tuberkulóze. Očkují se pouze novorozenci, kteří jsou na základě dotazníku, který vyplňuje každá matka v porodnici, vyhodnoceni jako rizikoví. Rodiče ostatních dětí mohou požádat o naočkování svého dítěte kalmetizační středisko. Pro Plzeň je kalmetizační středisko na naší poliklinice, budova B, 3. patro. Na očkování je nutno se předem objednat. Praktický dětský lékař kalmetizaci neprovádí.
Nejvhodnější doba pro aplikaci vakcíny proti tuberkulóze (kalmetizaci) je období po šestém měsíci věku, kdy je ukončeno první základní očkování. Po aplikaci této vakcíny nelze děti očkovat jinými látkami minimálně 12 týdnů, vždy až po zhojení kalmetizační jizvy. Další vhodnou dobou je období po druhém roce věku, kdy je ukončeno celé základní očkování.
BCG vakcína

Další vakcíny pro nepovinné očkování, dostupné v České republice:

Meningitida

Menveo
Nimenrix
Bexsero
Trumenba

Klíšťová encefalitida

FSME IMMUN 0,25 ml
FSME IMMUN 0,5 ml
Encepur pro děti
Encepur pro dospělé

Žloutenka typu A

Havrix 720 junior monodose
Havrix 1440

Chřipka

Influvac
Vaxigrip

Plané neštovice

Varilrix


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová