Nejčastější dotazy rodičů v souvislosti s očkováním 
Může být očkování škodlivé?

Správné očkování povzbuzuje imunitní systém očkované osoby, a tím chrání vůči infekčnímu onemocnění, aniž by došlo ke vzniku závažných nežádoucích reakcí. Je pravda, že neochota rodičů k očkování dětí pramení zejména z obavy, že po očkování nastanou komplikace.
Po každém očkování se mohou projevit vedlejší účinky. Nebuďte vyvedeni z míry, když se po očkování u vašeho dítěte objeví teplota, mrzutost či bolest a otok v místě vpichu. Zcela výjimečné jsou případy, kdy se objevují křeče, obrna či jiné závažné komplikace. Většinou se jedná o shodu náhod, kdy by dítě pravděpodobně onemocnělo i bez očkování a choroba propukla právě v době podání očkovací látky. Toho pak rádi využívají odpůrci očkování a na těchto případech dokládají škodlivost očkování. V naprosté většině případů se ale neprokáže příčinná souvislost mezi očkováním a následným závažným onemocněním dítěte. V poslední době se stalo populárním přičítat na vrub očkování např. nárůst autismu, poruch učení či těžších forem alergií. Riziko vedlejších účinků očkování se vždy musí posuzovat proti riziku onemocnění infekční chorobou.

Jak ovlivňuje alergie očkování?

Děti s různým alergickým onemocněním se neočkují, pokud se očekává zhoršení jejich alergických příznaků. Lékař vždy vybírá období vhodné pro očkování. Proto je nutné vždy informovat dětského lékaře o aktuální léčbě, kterou nasadil alergolog, zejména pak probíhající vakcinaci. Obecně se doporučuje odložit očkování do období klidu bez alergických projevů, vždy podle druhu očkování a typu očkovací látky.

Je možné očkovat děti s poruchou imunity?

Děti s poruchou imunity mohou být očkovány jen po pečlivém zhodnocení jejich zdravotního stavu lékařem. U těchto dětí může dojít ke vzniku nežádoucích účinků, proto se každé dítě posuzuje individuálně a pediatr se většinou radí s imunologem o vhodnosti podání konkrétní očkovací látky. Imunitní odpověď může být snížena, a proto se někdy musí očkování opakovat, aby byla dosažena dostatečná ochrana.

Je možné očkovat nedonošené děti a děti s nižší porodní váhou?

Děti, které se narodily jen o několik málo týdnů dříve či při porodu vážily méně než je obvyklé, je možné očkovat běžnými vakcínami podle očkovacího kalendáře v případě, že pravidelně přibývají na váze a nemají žádné příznaky nemoci.
Narodí-li se dítě nedonošené nebo s určitým zdravotním postižením, očkování posuzuje lékař individuálně a obvykle se provádí až po stabilizaci celkového zdravotního stavu, po doporučení Centra vývojové péče.

Je možné očkovat kojené dítě?

Kojení nemá vliv na účinnost a bezpečnost očkování, a proto lze kojené dítě očkovat podle očkovacího kalendáře v pravidelných intervalech bez omezení. Určitou dobu po narození mají kojenci mateřské protilátky, které je dostatečně chrání před onemocněním a které mohou snížit případnou imunitní odpověď po očkování. Proto se očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence B, obrně a Hemofilu provádí podle očkovacího kalendáře až od devátého týdne věku a proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím od patnáctého měsíce věku dítěte.

Je možné očkovat během těhotenství?

Ve výjimečných případech, po individuálním posouzení a zhodnocení všech možných rizik očkování vzhledem k riziku prodělané infekce, se provádí např.očkování proti chřipce. Nákazám jako jsou spalničky, příušnice, zarděnky, virová hepatitida (žloutenka) typu A a B lze předcházet očkováním v dostatečném časovém odstupu, nejlépe alespoň tři měsíce před otěhotněním.

Je možné po očkování dítě koupat či sprchovat?

Po očkování se nedoporučuje večerní koupání dítěte. Dítě omyjte žínkou, event. pod proudem vody opláchněte zadeček.

Kdo je zodpovědný za očkování dítěte?

Zodpovědnost za to, že je dítě řádně očkováno pravidelným - základním - povinným očkováním nesou rodiče.
Zodpovědnost za správnou informovanost rodičů a správnou aplikaci očkovací látky nese praktický dětský lékař. Ten také zapisuje všechna očkování do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Tento průkaz s sebou noste na každé očkování a preventivní prohlídku dítěte!

Očkovací průkaz dítěte by měl být veden a pečlivě uschován do jeho dospělosti. Pokud vaše dítě na nějaký čas opouští místo trvalého bydliště, například jede na školu v přírodě nebo na delší dobu k prarodičům, pak by mělo mít očkovací průkaz vždy s sebou.


Kontakt tel. +420 378 014 250
e-mail ordinace@
losanova-pediamed.cz


Ordinuje MUDr. Jana Lošanová
MUDr. Jana Lošanová